ÖVRIGT

Lokaler och utrustning

Föreningen har moderna lokaler om ca 350 kvm med omklädningsrum, dusch och bastu. Utrustningen är funktionell och anpassad för träning av kroppens samtliga muskler.

Styrelsen

Ordförande
Victor Danielsson
Kassör
Peter Danielsson 070-310 11 59
Sekreterare
Calle Lingevall
Ledamöter
Curt Stafsudd & Henrik Eklund
Suppleant 1st
Marcus Hjelt
Suppleant 2nd
Maria Tidblom 

Doping

Föreningen är emot all form av doping. Medlemmar är skyldiga att underkasta sig dopingkontroll som utförs stickprovsvis av Riksidrottsförbundet.