Öppettider

Öppettider för medlemmar:

 05:00 - 21:30

Öppettider för medlemmar 65+:

05:00 - 15:00 (man kan träna längre än 15:00 men har i åtanke att ditt passerkort slutar att fungera efter 15:00 så lämnar du lokalen för att t.ex. använda toaletten så kommer du inte in igen efter 15:00)